Klauzula informacyjna RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako: „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

  •  Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo REM Zakład Remontowo-Budowlany Marek Nowak (zwany dalej „firma REM”), z którym można się skontaktować e-mail: biuro@remnowak.pl
  • Przetwarzanie danych osobowych przez firmę REM odbywa się w celu realizacji świadczonej usługi na podstawie umowy z uczestnikami procesu inwestycji budowlanej. Usługą jest wycena prac oraz proces budowy.
  • Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, innym zaaprobowanym podwykonawcom, lub pracownikom firmy REM dla ułatwienia procesu budowy. Dane jakie będą udostępniane to imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres inwestycji.
  • Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w zakresie realizacji zawartej z firmą REM umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia.
  • W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą REM, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z firmą REM.
  • Państwa dane nie będą przetwarzana automatycznie ani profilowane.

Kontakt:

„REM” Zakład Remontowo-Budowlany Marek Nowak

os. Rusa 132/22
61-245 Poznań

Marek - 601 799 063;
Marcin - 697 227 776

Dojazd do klienta w celu wyceny zlecenia jak i wycena GRATIS.

Wnętrze

Gust i elegancja są ważnymi wyznacznikami naszej pracy i tego co wykonujemy. Odpowiedni dobór barw ścian i dbałość o szczegóły dało efekt miłych dla oka kształtów. Zapewnia to użytkownikom duży komfort odpoczynku we własnym domu. Więcej...

Program Rzetelna Firma